Założenia i cele

Wdrażany przez nas system w zamyśle ma na celu odejście od stereotypowego myślenia, które
w największym skrócie sprowadza się do tezy, że „miłość i oddanie” rodzica zastępczego jest najlepszym lekarstwem na problemy dzieci umieszczone w pieczy zastępczej. Nie negując tej tezy podkreślamy, jak ważne jest przygotowanie Rodzin Zastepczych do pełnienia ich roli, wyposażenie w kompetencje
i narzędzia, oraz zapewnienie stałego wsparcia postprocesowego.