Szkolenia

Kandydatom do roli Rodziców Zastępczych oferujemy opracowywany przez nas Autorski Program Szkoleniowy, który ma przekazywać nie tylko świadomość oraz wiedzę, ale również wyposażać w kluczowe kompetencje.

Jest on przygotowywany we współpracy z ekspertami i zakłada między innymi liczne praktyki oraz zdobywanie doświadczeń w pracy nad sytuacjami trudnymi jeszcze przed zawiązaniem się Rodziny Zastępczej.