Formy wsparcia

Proponowane przez Wrocławski System formy wsparcia to tworzenie przyjaznego otoczenia dla Rodzin Zastępczych oraz kompleksowa opieka post-procesowa w następujących obszarach:

• opieka lekarska
• przedszkola lub/i żłobki
• preferencje w dostępie do wsparcia psychologicznego i pedagogicznego
• dostęp do specjalistów w postaci terapeutów, logopedów, psychiatrów


Ważne jest dla nas stałe, profesjonalne wspieranie rodzica zastępczego w formie indywidualnej oferty warsztatowej, superwizji, wzmacniania w sytuacjach pojawiających się trudności z dziećmi, budowania jego kompetencji wychowawczych, ale również bezpośredniego wspierania w formie wolontariatu dedykowanego tej formie opieki (wolontariusze kierunków pedagogicznych, psychologicznych itp.).

W projekcie „Wrocławska Podróż do Rodzicielstwa” tworzymy nowy model wspólnej drogi – bezpiecznej i szczęśliwej.