FAQ

 • 1. Jak rozmawiać z dzieckiem o jego naturalnych rodzicach?

  W zależności od wieku dziecka i od tego, jakie dziecko ma wspomnienia.
  W sytuacji kiedy są pozytywne, dobrze o nich rozmawiać, wspominać. W momencie kiedy są negatywne, istotne znaczenie ma  umożliwienie dziecku pokazania negatywnych emocji, rozmawianie o nich i zapewnienie, że my nigdy dziecka nie skrzywdzimy i nie pozwolimy na to innym. Ważne, by do takiej rozmowy dobrze się przygotować, unikając negatywnych ocen rodziców naturalnych. Negowanie wartości rodziców naturalnych nie przyczyni nam autorytetu, natomiast obniży poczucie wartości dziecka.

 • 2. Jak poradzić sobie z pytaniami np. środowiska lokalnego np. co to za dzieci itp.?

  Każdy z nas żyje w systemie lokalnym, który wywiera na nas mniejszy lub większy wpływ. Odpowiadamy na takie pytania dokładnie tyle, ile chcemy. Ważne by pamiętać, że nasze odpowiedzi mają istotne znaczenie dla naszych relacji  z dziećmi, którymi się opiekujemy. Jeżeli odpowiemy, że to dzieci siostry lub coś w tym rodzaju, dzieci mogą poczuć się niechciane, lub że się ich wstydzimy. Jeżeli odpowiadamy, ważna jest prawda.

 • 3. Czy dziecko ma do nas mówić Pan, Pani, ciocia, wujek?

  To zależy od nas i od dziecka. Dziecko samo wyjdzie z propozycją. Będzie to zależeć od jego poczucia bezpieczeństwa, zaufania.

 • 4. Czy dziecko musi mieć kontakt z rodziami biologicznymi?

  Tak. Wynika to z ustawy, ale również z najgłębszych potrzeb dziecka. Dziecko czując Waszą zgodę na ten kontakt, nie będzie miało konfliktu uczuć i łatwiej poradzi sobie
  z przystosowaniem się do nowej sytuacji.

 • 5. Czy dziecko nas zaakceptuje, pokocha?

  Dziecko z natury rzeczy otwarte jest na miłość. Pytanie warto odwrócić - czy Wy jesteście
  w stanie pokochać to dziecko? Jeśli tak, ono na pewno to odwzajemni. Dzieci oczekujące na Rodzinę Zastępczą są spragnione bliskiego, indywidualnego kontaktu emocjonalnego. Początkowo mogą bać się bliskości i reagować jak przysłowiowy jeż, ale cierpliwe pokazywanie właściwych wymiarów bliskości emocjonalnej sprawi, że opory te będą malały.

 • 6. Czy dziecko odziedziczy skłonności po swoich rodzicach?

  To jest odwieczny problem: geny czy wychowanie. Gdybyśmy nie wierzyli, że środowisko ma wpływ na wychowanie, to prawdopodobnie nie umieszczalibyśmy dzieci w Rodzinach Zastępczych, gdyż ich rozwój i poziom osiągnięć byłyby z góry zdeterminowane.
  Do natury i biologii musimy jednak podchodzić z pokorą i ją też uwzględniać, zwłaszcza
  w kontekście stawiania wymagań dzieciom.

 • 7. Czy może być tak, że dziecko nas odrzuci?

  Ostateczne wybranie dziecka do Waszej rodziny następuje po nawiązaniu wzajemnej, pozytywnej relacji. Na etapie budowania głębszych więzi dziecko może Was mocno wypróbowywać i badać czy i z jakich powodów chcecie nadal się nim zajmować. To ono obawia się, czy Wy jego nie odrzucicie. W takich sytuacjach warto być otwartym na pomoc specjalistów.