Kim jesteśmy

Projekt „Wrocławska Podróż do Rodzicielstwa“ to efekt niezwykłego spotkania... ludzi, emocji i marzeń.

Wszystko zaczęło się latem 2010 roku – gdy świat doświadczonych praktyków z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania spotkał się ze światem osób, które właśnie rozpoczęły swoją osobistą podróż adopcyjną. W sumie spotkanie jakich wiele w tym miejscu, a jednak... Zacieśniająca się relacja, kolejne rozmowy, wymiana myśli oraz podobna wrażliwość doprowadziły obie strony do miejsca, z którego mogły
i zechciały rozpocząć wspólną podróż.... - podróż w poszukiwaniu szans dla dzieci pozbawionych opieki swoich rodzin biologicznych.

Powstałe pomysły i wizje utworzyły scenariusz projektu – otrzymały akceptację i poparcie władz miasta Wrocławia – i oto rozpoczynamy Wrocławską Podróż do Rodzicielstwa... nasze marzenia stają się rzeczywistością.

Zespół projektowy to przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania oraz Fundacja MAIO powołana do życia przez ludzi związanych osobiście ze światem adopcji, którzy w projekcie dzielą się również swoim doświadczeniem zawodowym
z obszaru zarządzania projektami oraz tworzenia i prowadzenia szkoleń/warsztatów.

W naszą podróż chcemy zabrać dzieci pozbawione tymczasowo opieki rodzin naturalnych oraz ludzi, którzy gotowi są zostać dla tych dzieci Rodziną Zastępczą.

Logo naszego projektu to MOTYL – symbol kruchej, delikatnej istoty, która prawdziwie „rozwija skrzydła” dopiero w relacji z troskliwymi opiekunami.
W swojej podróży do lepszego radosnego życia MOTYL odkrywa nową jakość relacji rodzinnych i poznaje znaczenie filarów szczęśliwego dzieciństwa:
Zaufanie – Więź – Bezpieczeństwo – Radość – Uśmiech – Światło – Rodzina – DOM

Zapraszamy do kontaktu osoby gotowe podjąć się roli Rodziców Zastępczych. Zapraszamy również tych, którzy rozważają dla siebie taką drogę, ale mają wątpliwości. Zapraszamy w końcu tych wszystkich, którzy zechcieliby jakkolwiek pomóc nam naszą podróż realizować.

Zapraszamy w Podróż do Rodzicielstwa…