Dla kogo jesteśmy

Dzieci, którym dedykujemy nasze działania to głównie podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, pozbawione tymczasowo opieki rodzin naturalnych. Ich sytuacja prawna nie jest uregulowana i nie mogą one odnaleźć nowych opiekunów w ramach adopcji. Potrzebują jednak domu, poczucia przynależności, stabilizacji oraz uczucia. Wszystko to mogą im zaoferować Zawodowe Rodziny Zastępcze - wyposażone nie tylko w chęć pomocy
i otwarte serca, ale przede wszystkim w szereg cennych kompetencji oraz pakiet wsparcia instytucjonalnego.

Projekt ma za zadanie nie tylko pomóc w spotkaniu Dzieci i właściwych dla Nich Rodzin Zastępczych. Ma ponadto wspierać powołane Rodziny oraz ich podopiecznych tak, aby trwały one nieprzerwanie, spełniając swoją rolę, odnosząc sukcesy i czerpiąc z tego radość.

Zawodowe Rodzicielstwo Zastępcze to nie praca jak każda inna. To ogromne wyzwanie, to praca z człowiekiem nad budowaniem jego tożsamości
i systemu wartości. To praca na postawach, przekonaniach – często tych już obarczonych licznymi ranami, zawodami. To w końcu praca, która rzeczywiście może ocalić człowieka i nadać jego życiu nowy koloryt. Jako taka, w naszym przekonaniu, praca Zawodowych Rodzin Zastępczych wymaga dużego wsparcia instytucjonalnego. Poprzez dialog i współpracę z Rodzinami Zastępczymi chcemy doskonalić System Pieczy Zastępczej we Wrocławiu – zależy nam aby wprowadzane przez nas zmiany były wynikiem rozmów, współpracy i jednomyślnej idei tworzenia bezpiecznych, radosnych domów dla dzieci, które dzisiaj szans na te domy są pozbawione.