Cel projektu

Celem Wrocławskiej Podróży do Rodzicielstwa jest promowanie, edukacja i wsparcie Rodzin Zastępczych we Wrocławiu.

Z jednej strony chcemy w sposób inny niż dotychczasowy pokazywać aspekty rodzicielstwa zastępczego, wagę zagadnienia oraz akcentować wyjątkowość tej formy opieki.

Jednocześnie budujemy sprawnie działający system wsparcia istniejących i powstających rodzin zastępczych.

Chcąc uczynić System Pieczy Zastępczej we Wrocławiu kompletnym i w pełni funkcjonalnym wprowadzamy do niego dwa kluczowe elementy:

• Nowy autorski program szkoleń przygotowujących kandydatów do roli rodziców zastępczych

• Systemową opiekę postprocesową dla rodzin powołanych do życiaPozostałe działania planowane przez nas w ramach projektu to:

- Premiera sztuki teatralnej o tematyce adopcyjnej

- Platforma komunikacji dla rodziców zastępczych poprzez naszą stronę www

- Wydarzenia kulturalno – sportowe z udziałem Rodzin Zastępczych/Adopcyjnych

- Wydanie książki o tematyce adopcyjnej – obszerny poradnik dla rodziców zastępczych/adopcyjnych

- Konferencja Naukowa poświęcona tematyce budowania  relacji w Rodzinach Adopcyjnych oraz Zastępczych z udziałem specjalistów z Ohio

- Gala z uroczystym wręczeniem statuetek – „MOTYLI“ - wybitnym osobistościom w świecie Rodzicielstwa Zastępczego i Adopcyjnego